FIN-LEX Sławomir Kowalewski

Home ] Komentarze ] [ Formularz ]

Formularz
 

Home

 

 

Uprzejmie proszę o podanie danych niezbędnych do ustalenia ceny wyjściowej:

 (proszę nie stosować polskich znaków)

Rodzaj działalności
Liczba zatrudnionych
Liczba dokumentów w miesiącu
Forma księgowości
Czy VAT (TAK/NIE)
Czy rozliczenia zagraniczne (TAK/NIE)

Komentarz:

Kategoria:

Kontakt:

Nazwisko
Tytuł
Firma
Adres
Telefon
Fax
E-mail

 

Home ]

Send mail to biuro@fin-lex.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 FIN-LEX Sławomir Kowalewski
Last modified: May 23, 2004