FIN-LEX Sławomir Kowalewski

[ Home ] Komentarze ] Formularz ]

Home
 

Home
Newsy podatkowe
Zakres
Uprawnienia

 

Moja misja.

Prowadzę biuro rachunkowe i księgowe.

Moją misją jest fachowe i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych na zlecenie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalnść gospodarczą. Posiadam do tego stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe.


Mój profil.

Prowadzę firmę jednoosobowo na podstawie wymaganych przepisami prawa uprawnień i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Profil firmy: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Działalność dodatkowa: - informatyzacja systemów rachunkowości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz ekonomiczno-finansowych.


Mój kontakt.

Telefon
0 22 6384785, 0 601 622093
FAX
0 22 6384785
 
Adres do korespondencji                                        
01-496 Warszawa, ul. Kawy 34/25
 
Adres elektroniczny
Informacje i kontakt: biuro@fin-lex.pl
Webmaster: biuro@fin-lex.pl
 

[ Home ] Newsy podatkowe ] Zakres ] Uprawnienia ]

Send mail to biuro@fin-lex.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 FIN-LEX Sławomir Kowalewski
Last modified: May 23, 2004