FIN-LEX Sławomir Kowalewski

Home ] Komentarze ] Formularz ]

Zakres
 

Home
Buchalteria
Systemy
Inne

 

 

Podstawowym zakresem mojej działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych. W kompleksowej obsłudze firm zakres ten rozszerzony jest o obsługę płac i ZUS. Wyprowadzam zaległości.

Opracowuję i wdrażam informatyczne systemy rachunkowości oraz kompletną dokumentację dotyczącą systemów rachunkowości.

Sporządzam analizy ekonomiczno-finansowe oraz inne opracowania analityczne.

W sprawie szczegółów zakresu działalności zapraszam do skorzystania z zawartego obok menu.

Home ] Buchalteria ] Systemy ] Inne ]

Send mail to biuro@fin-lex.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 FIN-LEX Sławomir Kowalewski
Last modified: May 23, 2004