FIN-LEX Sławomir Kowalewski

Home ] Up ] Komentarze ] Formularz ]

Buchalteria
 

Home
Up

 

Księgi rachunkowe prowadzę za pomocą licencjonowanego oprogramowania firmy InsERT z Wrocławia, a podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałt - programu BUCHALTER II firmy Graf-Soft z Warszawy. Rozliczenia ZUS przeprowadzam elektronicznie. Deklaracje podatkowe dostarczam do US.

Dowody i dokumenty księgowe odbieram u Klientów. Możliwe jest również prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta.

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych sporządzam kompletne sprawozdanie finansowe. Dla Spółek zarejestrowanych w KRS - również dokumentację wynikającą z przepisów KSH oraz dostarczam do US oraz Sądu.

Sporządzam miesięczne informacje finansowo-księgowe.

Reprezentuję Klientów przed organami US i ZUS.

Do ustalenia ceny wyjściowej świadczonych usług zapraszam do wypełnienia formularza zamieszczonego w menu "FORMULARZ".


 

Home ] Up ]

Send mail to biuro@fin-lex.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 FIN-LEX Sławomir Kowalewski
Last modified: May 23, 2004