FIN-LEX Sławomir Kowalewski

Home ] Up ] Komentarze ] Formularz ]

Systemy
 

Home
Up

 

Zajmuję się informatyzacją systemów rachunkowości, w której zakres wchodzi:

- wdrażanie systemów finansowo-księgowych w siedzibie Klienta (programy InsERT, Cron, Matrix) wraz ze szkoleniem osób je obsługujących;

- opracowywanie zasad polityki rachunkowości;

- opracowywanie: instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, inwentaryzacyjnej, kasowej, organizacyjnej i.t.p.

Ceny za usługi negocjowane są indywidualnie.

Home ] Up ]

Send mail to biuro@fin-lex.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 FIN-LEX Sławomir Kowalewski
Last modified: May 23, 2004