FIN-LEX Sławomir Kowalewski

Home ] Up ] Komentarze ] Formularz ]

Inne
 

Home
Up

 


Bieżące analizy ekonomiczno-finansowe są w dzisiejszych czasach instrumentem niezbędnym do podejmowania szybkich i trafnych decyzji w zakresie bieżącego zarządzania firmą. 

W zakresie swojej działalności, korzystając z wieloletnich doświadczeń w tym zakresie, sporządzam takie analizy, obejmujące również propozycje dla kierownictwa firm.

W ramach zawartych umów o prowadzenie ksiąg, sporządzanie analiz zawarte jest w cenie za świadczone usługi. W pozostałych przypadkach ceny ustalane są indywidualnie.

 

Home ] Up ]

Send mail to biuro@fin-lex.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 FIN-LEX Sławomir Kowalewski
Last modified: May 23, 2004