FIN-LEX Sławomir Kowalewski

Home ] Komentarze ] Formularz ]

Uprawnienia
 

Home
MF
NIP
Regon

 

Działalność, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 20342, w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych prowadzę od miesiąca grudnia 2001 roku. W wykonywaniu działalności posiadam świadectwo kwalifikacyjne Nr 23874/01 wydane przez Ministerstwo Finansów dnia 29.06.2001 r.

Od 1993 roku, po odejściu z MON, gdzie jako żołnierz zawodowy pełniłem służbę na stanowiskach ekonomiczno-finansowych, do chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej, pełniłem funkcje zarządzające w dwóch spółkach audytorskich: Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Rachunkowości „PRECYZJA” Sp. z o.o. Nr KIBR 479, Firma Audytorska ASW Audytor Sp. z o.o. Nr KIBR 2496. W spółkach tych, pod kierownictwem biegłych rewidentów, uczestniczyłem w badaniach sprawozdań finansowych wielu podmiotów gospodarczych, zarówno sektora cywilnego, jak też podległych MON. Uczestniczyłem również w prowadzeniu ksiąg rachunkowych obsługiwanych przez spółki podmiotów gospodarczych. Zdobyte przez ten czas doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na samodzielne,  w ramach działalności gospodarczej, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na zlecenie.

Działalność swoją ubezpieczam w PZU S.A.

Świadectwo kwalifikacyjne MF
NIP
Regon
 

Home ] MF ] NIP ] Regon ]

Send mail to biuro@fin-lex.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004 FIN-LEX Sławomir Kowalewski
Last modified: May 23, 2004